Mikä käyttöjärjestelmä on?

Käyttöjärjestelmä löytyy aivan jokaisesta tietokoneesta, tabletista ja älypuhelimesta. Käyttöjärjestelmät ovat tietokoneelle tai muulle laitteelle asennettavia ohjelmistoja, jotka käynnistyvät heti kun tietokoneen laittaa päälle. Käyttöjärjestelmä latautuu koneen muistiin ja ryhtyy järjestelemään koneella saatavilla olevia resursseja. Voidaankin sanoa, etteivät muut ohjelmat toimi koneella ilman käyttöjärjestelmän apua. Mitä suurempi järjestelmä on kyseessä, sitä merkityksellisempi on käyttöjärjestelmän rooli. Toisinaan käyttöjärjestelmää verrataankin esimerkiksi liikennepoliisiin: se pitää huolen siitä, etteivät eri ohjelmat ja käyttäjät sekoitu keskenään toimiessaan. Käyttöjärjestelmä toimii tietokoneen käyttäjän ja itse tietokoneen välillä.

Käyttöjärjestelmän mukana tulee monia erilaisia tärkeitä palveluita, joita tavallinen käyttäjä ei välttämättä edes huomaa, mutta joita ilman kone ei voisi toimia kunnolla. Näitä ovat esimerkiksi muistinhallinta, joka hallitsee järjestelmän RAM-muistia luoden suuremman virtuaalisen muistin tilan kovalevylle. Verkostonhallinnan tehtävänä on hallita kaikkea tietokoneen ja verkon välillä liikkuvaa dataa. Tehtävänhallinta on niin ikään tärkeä käyttöjärjestelmän hoitama tehtävä, joka jakaa suorittimen toiminnan eri tehtäviin. Tietokoneen käyttöjärjestelmä tunnistaa näppäimistöstä tulevat käskyt, siirtää kuvaa ja tietoja näyttöruudulle, pitää huolta levyllä olevista tiedostoista ja hallitsee myös koneen ulkoisia osia kuten esimerkiksi tulostimia. Käyttöjärjestelmä pitää huolen myös laitteen turvallisuudesta ja huolehtii siitä, etteivät asiaankuulumattomat käyttäjät pääse käsiksi järjestelmään.operating-system-451175_960_720

Yleisimpiä tietokoneella käytettäviä käyttöjärjestelmiä ovat Windowsin eri versiot, OS X sekä Linux. Vaikka jokainen käyttöliittymä on omanlaisensa, tarjoavat lähes kaikki graafisen käyttöliittymän, johon kuuluu työpöytä sekä kyky hallita tiedostoja ja kansioita. Käyttöliittymät mahdollistavat erilaisten käyttöjärjestelmään sopivien ohjelmien asentamisen ja käyttämisen. Windows-käyttöjärjestelmät sekä Linux ovat asennettavissa tavalliseen pöytäkonelaitteistoon, kun OS X on puolestaan suunniteltu käytettäväksi nimenomaan Applen tuotteissa. Siispä käyttäjän valitsema laite vaikuttaa pitkälti siihen, millaisen käyttöjärjestelmän päätyy valitsemaan. Mobiililaitteissa kuten älypuhelimissa ja tableteissa puolestaan yleisimmät käyttöliittymät ovat Android, iOS sekä Windowsin puhelimille suunnattu käyttöjärjestelmä. Nämä ovat kevyempiä, erityisesti mobiiliälylaitteisiin kehitettyjä käyttöjärjestelmiä, jotka toimivat useimmiten kosketusnäytön kautta. Mobiililaitteiden käyttöjärjestelmät olivat alkujaan varsin alkukantaisia, mutta niissä on tapahtunut huikeaa kehitystä viimeisten vuosien aikana ja esimerkiksi kapasiteetti useiden sovellusten käyttöön samanaikaisesti on kasvanut valtavasti.